Kanał RSS

Bibliografia

Źródła i opracowania

 1. Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, PTL Wrocław 2005
 2. Andrzejewski T., Miejscowości powiatu nowosolskiego. Rys historyczny, Muzeum Miejskie w Nowej Soli 2004
 3. AR Lublin, Hodowla zwierząt, ćwiczenia i wykłady, Lublin 2007
 4. Baker A., Rycerstwo średniowiecznej Europy, Świat Książki 2004
 5. Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981
 6. Blažek K., Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der Ober-Lausitz, Nurnberg 1887
 7. Błażejewski A., Starożytni Słowianie, Wrocław 2007
 8. Brzechwa J., Baśń o stalowym jeżu, Łódź 1947
 9. Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1, Do roku 1506, Kraków 1930
 10. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku, biogramy i rodowody, Wrocław 1982
 11. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku, pochodzenie, gospodarka, polityka, Wrocław 1980
 12. Chapiński P., Jermaczek A., Wołejko L., Mokradła Sudetów Środkowych i ich ochrona, Świebodzin 2012
 13. Christa J., Kajko i Kokosz - Wielki Turniej, KAW 1975
 14. Chylarecki P., Kuczyński L., Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość środowiskowa, trendy, Warszawa 2012
 15. Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R., Historia Śląska, Wrocław 2002
 16. Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna: konie, Łódź 2011
 17. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. VII, wyd. 2004
 18. Dorst L., Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, Goerlitz 1847
 19. Duncker A., Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie nebst den Königlichen Familien-, Haus-Fideicommiss- und Schatull-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstellungen nebst begleitendem Text, 1857-1883
 20. Encyklopedia rolnicza wydana staraniem i nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 1890–1894
 21. Fabisiak W., Tyszkiewicz J., Wiszewski P., Żerelik R., Dzieje powiatu wrocławskiego, Wrocław-Sobótka 2002
 22. Figiel M. i M., Gola A., Studium uwarunkowań i ochrony środowiska kulturowego gminy Kobierzyce, Wrocław 1985, praca niepublikowana
 23. Gajewska S., Obraz dębu i lipy w literaturze polskiej i litewskiej XIX i XX wieku. Studium porównawcze, Wilno 2011
 24. Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 2006
 25. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1900-1903
 26. Goedsche H., Schlesischer Sagen-, Historien- und Legendenschatz, Meissen 1839
 27. Grässe J., Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen, Dresden 1855
 28. Grünhagen C. (red), Die Regesten zur schlesischen Geschichte, Breslau 1884
 29. Gubańska R., Budynki i budowle dolnośląskich folwarków, Wrocław 2009
 30. Haur J. K., Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiey, Kraków 1693
 31. Hellmich M., Steinerne Zeugen mittelalterlichen Rechtes in Schlesien, Liegnitz 1923
 32. Hinrichs W. T., Carl Gotthard Langhans, ein schlesischer Baumeister 1733-1808, Strassburg 1909
 33. Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., Świętochowski B., Ogólna uprawa roli i roślin, Warszawa 1996
 34. Jasińska Z., Kotecki A., Szczegółowa uprawa roślin, Wrocław 2003
 35. Jung H., Christoph Hackner, ein schlesischer Barockbaumeister, Breslau 1939
 36. Klose, M. Führer durch die Märchen- und Sagenwelt der Grafschaft Glatz, Schweidnitz 1887
 37. Konopnicka M., Poezye. Wydanie zupełne krytyczne, t. V, Gebethner i Wolff, 1915
 38. Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1994
 39. Kosiba M., Analiza fizykochemiczna kwiatów i owoców tarniny – krzewu,od którego pochodzi nazwa miasta Tarnowa, Tarnów 2015
 40. Koska F., Sudeten-Album, Breslau-Berlin 1846-1862
 41. Krakowski J., Uśmiechy roku, Łódź 1985
 42. von Krane A., Wappen- und Handbuch des in Schlesien (einschließlich der Oberlausitz) landgesessen Adels, Görlitz 1901-1904
 43. Krämer H., Sprenger J., Malleus Maleficarum, Köln 1487
 44. Kres F., Galeria złamanych piór, Lublin 2005
 45. Kruczyński Z., Farba znaczy krew, Słowo/Obraz Terytoria 2008
 46. Kühnau R., Schlesische Sagen, Leipzig 1910-1913
 47. Kwaśniewski K., Legendy i podania wrocławskie i dolnośląskie, Poznań 2006
 48. Labuda G., Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960
 49. Lamparska J., Dolny Śląsk jakiego nie znacie, cz.1, Wrocław 2001
 50. Lenartowicz T., Na lipę słowiańską
 51. von Ledebur L., Adelslexikon der Preussischen Monarchie, Berlin 1855-1858
 52. Leśmian B., Łąka, Warszawa 1920
 53. Lubomirski J. T., Przystański S., Stawiski E., Encyklopedia rolnictwa i wiadomości związek z niem mających, Warszawa 1873
 54. Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, 1886-1903
 55. Łozko H., Rodzima wiara ukraińska, Toporzeł 1997
 56. Łuczyński R., Losy rezydencji dolnośląskich w latach 1945-1991, Wrocław 2010
 57. Łuczyński R., Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000
 58. Łukasz z Koźmina Wielkiego, Postylla 1405-1412
 59. Maler K., Głubczyckie legendy i podania ludowe, Głubczyce 2013
 60. Miniewicz M., Waligóra D., Wolny M., Kobierzyce – przewodnik po gminie, TPGK Kobierzyce 2005
 61. Miniewicz M., Legenda o Białej Damie (wg R. Hechenleitnera), 2006
 62. Mniszkówna H., Gehenna, Kijów 1914
 63. Niesiecki K., Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J., t. IV, Lipsk 1841
 64. Neuling H., Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters, Breslau 1902
 65. Obrębowicz K., Krótki zarys budownictwa wiejskiego, Warszawa 1886
 66. Papłoński J., Helmolda Kronika sławiańska z XII wieku, Warszawa 1862
 67. Piekosiński F., Ludność wieśniacza w Polsce w dobie piastowskiej, Kraków 1896
 68. Pilch J., Zabytki architektury Dolnego Śląska, Ossolineum 1978
 69. Pludro K., Legendy Gór Sowich, Edytor i TPB, Bielawa 2001
 70. Podgórscy A. i B., Wielka księga demonów polskich, Katowice 2005
 71. Polakowska M., Leśne rośliny zielarskie, Warszawa 1977
 72. Ratzeburg J., Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands, Berlin 1842
 73. Reimann W., Geschichte und Sagen der Burgen und Städte in Kreise Waldenburg, Friedland 1925
 74. Roch H., Neue Laussnitz- Böhm- und Schlesische Chronika, Leipzig 1687
 75. Sermones per circulum anni Cunradi, 1423
 76. Siebmacher J. A., Siebmachers Wappenbuch, 1605
 77. Siebmacher J. A., Siebmachers Wappenbuch, 1701
 78. Siemieński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845
 79. Sinapius J., Olsnographia oder Eigentliche Beschriebung des Oelssnischen Fürstenthums in Niederschlesien, Leipzig – Franckfurt 1707
 80. Smołka S., Mieszko Stary, Warszawa 1881
 81. Soffner J., Geschichte der katolischen Pfarerrei Oltaschin und nebst deren adjuncta Bettlern, Breslau 1875
 82. Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999
 83. Stodola J., Volák J., Rośliny lecznicze, Warszawa 1987
 84. Stojer J., Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych, Kraków 2007
 85. Sulimierski F., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880
 86. Szyc J., Słowiańscy bogowie, Warszawa 1865
 87. Święch Z., Klątwy, mikroby i uczeni, T.I, W ciszy otwieranych grobów, Kraków 1988
 88. Świętochowski A., Historia chłopów polskich, PIW 1947
 89. Tolkien J.R.R., Władca Pierścieni, Amber 2001
 90. Tyszkiewicz J., Drzewa w ludowych wyobrażeniach Słowian, w: Ziemia 1978. Prace i materiały krajoznawcze, Warszawa 1981
 91. UP Wrocław, Parazytologia - wykłady, Wrocław 2007
 92. Vargas W., Zych P. Bestiariusz słowiański, czyli rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach, Olszanica 2012
 93. Vug O., Schlesische Heidenschanzen, ihre Erbauer und die Handelstrassen der Alten, Grottkau 1890
 94. Wacyk A., Kultura bezdziejów, Wrocław 2010
 95. Weber R., Schlesische Schlösser, Dresden-Breslau 1909
 96. Wenkel F., Schlesischer Robinson, Th. 1, Breslau-Leipzig 1723
 97. Wernher F. B., Topographia seu Compendium Silesiae, 1750-1800
 98. Wever A., Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen, Bd. III, Berlin 1790
 99. Wilk A., Studium historyczne cukrowni w Pustkowie Żurowskim, Wrocław 1998
 100. Wrzesiński Sz., Krwawa profesja. Rzecz o katach i ich ofiarach, Kraków 2006
 101. Zdanowicz-Przybylak M., Ekologiczny poradnik księżycowy 2018, Bydgoszcz 2017
 102. von Zedlitz-Neukirch L., Neues Preussisches Adels-Lexicon, Leipzig 1836-1839
 103. Zimny L., Encyklopedia ekologiczno-rolnicza, Wrocław 2003
 104. Ziółkowska M., Szczodry wieczór, szczodry dzień, Warszawa 1989
 105. Żukowski L., Największe kłamstwa i mistyfikacje w dziejach Kościoła, Katowice 2001
 106. Czasopisma:

 107. Analecta Archaeologica Ressoviensia, Rzeszów
 108. Forum teologiczne, UMW Olsztyn
 109. Lud, PTL Lwów
 110. Matecznik Białowieski, Białowieski Park Narodowy
 111. Mitteilungen der Schlesischer Gesellschaft für Volkskunde, Breslau 1896-1938
 112. Modus: prace z historii sztuki, Kraków
 113. Przyroda Sudetów, Jelenia Góra
 114. Rübezahl. Schlesische Provinzialblättern, Breslau 1868-1875
 115. Studies in Ancient Art and Civilization, Kraków
 116. Światowit 2, Warszawa
 117. Wiedza i życie
 118. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, Berlin 1891-1930
 119. Zeszyty Edukacyjne, Śląski Ogród Botaniczny
 120. Zasoby internetowe:

 121. www.biblia.deon.pl
 122. www.bip.czernica.pl
 123. www.bip.wolczyn.pl
 124. www.bogowiepolscy.net
 125. www.ciecinski.eco.pl
 126. www.crfop.gdos.gov.pl
 127. www.cyfrowaetnografia.pl
 128. www.das-baulexikon.de
 129. www.dolny-slask.org
 130. www.drogibaroku.org
 131. www.echodnia.eu
 132. www.frankenbergprivat.de
 133. www.gazetawroclawska.pl
 134. www.jawia.pl
 135. www.kamienna-gora.pl
 136. www.krosno.lasy.gov.pl
 137. www.lasypolskie.pl
 138. www.lwkz.pl
 139. www.mapy.amzp.pl
 140. www.marzenamarczewska.pl
 141. www.muzeum.radom.pl
 142. www.muzeum-szreniawa.pl
 143. www.naukawpolsce.pap.pl
 144. www.nid.pl
 145. www.nik.gov.pl
 146. www.nowagazeta.pl
 147. www.nto.pl
 148. www.palaceslaska.pl
 149. www.polityka.pl
 150. www.powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 151. www.pracownia.org.pl
 152. www.racjonalista.pl
 153. www.sciencealert.com
 154. www.sciencedaily.com
 155. www.stareodmiany.pl
 156. www.suehnekreuz.de
 157. www.teatrnn.pl
 158. www.theguardian.com
 159. www.vege.com.pl
 160. www.wiadomosci.dziennik.pl
 161. www.wroclaw.rdos.pl
 162. www.wyborcza.pl
 163. www.zajazdwemlynie.pl
 164. www.ziemialubuska.pl
Stronę zaprojektował Jerzy Komar